Từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ

5 ngày 4 đêm Thái Lan
3 ngày 2 đêm Quảng Bình