Địa điểm du lịch: Phượng Hoàng Cổ Trấn

Kiến trúc độc đáo tại Phượng Hoàng Cổ Trấn

Kiến trúc độc đáo tại Phượng Hoàng Cổ Trấn

Ngày đăng: 10 - 05 - 2019 Lượt xem: 662

Phượng Hoàng là một đô thị cổ có tuổi đời hàng trăm năm nằm ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trong số các loại hình kiến trúc đô thị cổ ở đây, nổi bật lên là kiểu kiến trúc Điếu cước lâu (Diaojiaolou). Đây là một loại hình kiến...