Tour nước ngoài

Du lịch Trung Quốc

Tour Thành Đô - Mâu Ni Câu - Cửu Trại Câu - Thành Cổ

Tour Thành Đô - Mâu Ni Câu - Cửu Trại Câu - Thành Cổ

Giá:

15.450.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Hàng Tuần

Phương tiện:

Máy Bay

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Thành Đô - Cửu Trại Câu- LẠc Sơn - Trại gấu trúc

Tour Thành Đô - Cửu Trại Câu- LẠc Sơn - Trại gấu trúc

Giá:

liên hệ VND

Thời gian:

6 ngày 5 đêm

Khởi hành:

Hàng Tuần

Phương tiện:

Máy Bay

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Tour Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Giá:

14.800.000 VND

Thời gian:

7 ngày 6 đêm

Khởi hành:

Hàng Tuần

Phương tiện:

Máy Bay

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Bắc Kinh

Tour Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Bắc Kinh

Giá:

15,650,000 VND

Thời gian:

7 ngày 6 đêm

Khởi hành:

14,28/08 - 18/09

Phương tiện:

Máy bay, tàu thường

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Thượng Hải - Bắc Kinh tàu thường

Tour Thượng Hải - Bắc Kinh tàu thường

Giá:

15.240.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Hàng Tuần

Phương tiện:

Máy bay, tàu thường

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Côn Minh - Thạch Lâm - A Lư Cổ Động

Tour Côn Minh - Thạch Lâm - A Lư Cổ Động

Giá:

8.450.000 VND

Thời gian:

7 ngày 6 đêm

Khởi hành:

Hàng Tuần

Phương tiện:

Tàu hỏa

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Nam Ninh - Thanh Tú Sơn

Tour Nam Ninh - Thanh Tú Sơn

Giá:

3.370.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng Tuần

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

Tour Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

Giá:

6.970.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Hàng Tuần

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT