Tour nước ngoài

Singapore - Sentosa - Garden by the bay

Singapore - Sentosa - Garden by the bay

Giá:

13.000.000 - 13.480.000 VND

Thời gian:

04 ngày 03 đêm

Khởi hành:

Hàng Tháng

Phương tiện:

Máy bay hãng SQMI

Khách sạn:

3 Sao Chi tiết Đặt tour
Tour Ghép Singapore - Malaysia

Tour Ghép Singapore - Malaysia

Giá:

14.980.000 VND

Thời gian:

07 Ngày - 06 Đêm

Khởi hành:

15/07

Phương tiện:

Máy bay VN

Khách sạn:

3 Sao Chi tiết Đặt tour
Tour ghép malaysia - Singapore

Tour ghép malaysia - Singapore

Giá:

14.980.000 VND

Thời gian:

7 ngày 6 đêm

Khởi hành:

Liên hệ

Phương tiện:

Máy bay VN

Khách sạn:

3 - 4 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Thái Lan Bangkok - Safari - Pattaya

Tour Thái Lan Bangkok - Safari - Pattaya

Giá:

6,700,000 - 7.590.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

14,26/08 -22/09- 27/10- 10/11

Phương tiện:

VN

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Seoul – Everland - Nami

Tour Seoul – Everland - Nami

Giá:

11.900.000 - 12.990.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

13,21,27/08-14,28/09-15,20,22/10

Phương tiện:

Hàng Không Jinair - LJ

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour ghép Thái Lan Bangkok - Safariworld - Pattaya

Tour ghép Thái Lan Bangkok - Safariworld - Pattaya

Giá:

6,700,000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Liên hệ

Phương tiện:

NOK, TG, VN

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Seoul - Nami - Everland - Jeju

Tour Seoul - Nami - Everland - Jeju

Giá:

22.400.000 VND

Thời gian:

6 ngày 5 đêm

Khởi hành:

Liên hệ

Phương tiện:

máy bay VN

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour du lịch Seoul - Jeju - Pusan - Nami

Tour du lịch Seoul - Jeju - Pusan - Nami

Giá:

23.400.000 VND

Thời gian:

7 ngày 6 đêm

Khởi hành:

Liên hệ

Phương tiện:

máy bay

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour  Narita - Tokyo - Osaka

Tour Narita - Tokyo - Osaka

Giá:

35.420.000 VND

Thời gian:

6 ngày 5 đêm

Khởi hành:

Liên hệ

Phương tiện:

máy bay

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Tour Tokyo - Núi Phú Sỹ - Kyoto - Osaka

Tour Tokyo - Núi Phú Sỹ - Kyoto - Osaka

Giá:

36.890.000 VND VND

Thời gian:

7 ngày 6 đêm

Khởi hành:

Liên hệ

Phương tiện:

máy bay

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT