Ghép miền Trung-Nam

Tour Mũi Né

VT-MN04: Phan Thiết - Mũi Né

VT-MN04: Phan Thiết - Mũi Né

Giá:

1.220.000 VND

Thời gian:

1 ngày 1 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Máy bay

Khách sạn:

Tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
VT-MN01: Phan Thiết - Mũi Né

VT-MN01: Phan Thiết - Mũi Né

Giá:

1.762.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-MN02: Phan Thiết - Mũi Né

VT-MN02: Phan Thiết - Mũi Né

Giá:

2.762.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-MN03: Phan Thiết - Mũi Né

VT-MN03: Phan Thiết - Mũi Né

Giá:

2.060.000 VND

Thời gian:

2 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT