Ghép miền Trung-Nam

Tour Huế

VT-HUE03: Tour Phong Nha

VT-HUE03: Tour Phong Nha

Giá:

815.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HUE04:Tour ghép động Thiên Đường

VT-HUE04:Tour ghép động Thiên Đường

Giá:

915.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - HUE02: DMZ Huế 1 ngày

VT - HUE02: DMZ Huế 1 ngày

Giá:

535.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HUE01: Tour city Huế

VT-HUE01: Tour city Huế

Giá:

415.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HUE05: Tour suối khoáng Thanh tân

VT-HUE05: Tour suối khoáng Thanh tân

Giá:

615.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HUE06: Tour vườn quốc gia Bạch Mã

VT-HUE06: Tour vườn quốc gia Bạch Mã

Giá:

915.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HUE08: Tour du thuyền Huế

VT-HUE08: Tour du thuyền Huế

Giá:

375.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HUE09:Tour Huế - Đà Nẵng - Hội An

VT-HUE09:Tour Huế - Đà Nẵng - Hội An

Giá:

2.630.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
VT-HUE10: Tour Huế Cù Lao Chàm - Hội An- Đà Nẵng

VT-HUE10: Tour Huế Cù Lao Chàm - Hội An- Đà Nẵng

Giá:

3.195.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
VT-HUE11: Tour Huế-Phong Nha-Đà Nẵng-Hội An

VT-HUE11: Tour Huế-Phong Nha-Đà Nẵng-Hội An

Giá:

3.955.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
VT-HUE12: Tour Thăm Mộ Bác Giáp - động Thiên Đường

VT-HUE12: Tour Thăm Mộ Bác Giáp - động Thiên Đường

Giá:

2.610.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu Chuẩn Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT