Ghép miền Trung-Nam

Tour Hội An

VT - DNDL08: Cù Lao Chàm

VT - DNDL08: Cù Lao Chàm

Giá:

705.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - HA01: Cù Lao Chàm 01 ngày

VT - HA01: Cù Lao Chàm 01 ngày

Giá:

830.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - HA02: Cù Lao Chàm 2 ngày

VT - HA02: Cù Lao Chàm 2 ngày

Giá:

950.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Lều du lịch Chi tiết Đặt tour
VT - HA03: Cù Lao Chàm đi buổi sáng

VT - HA03: Cù Lao Chàm đi buổi sáng

Giá:

820.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Lều du lịch Chi tiết Đặt tour
VT - HA04: Cù Lao Chàm đi sáng về chiều

VT - HA04: Cù Lao Chàm đi sáng về chiều

Giá:

850.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Lều du lịch Chi tiết Đặt tour
VT - HA05: Cù Lao Chàm câu cá

VT - HA05: Cù Lao Chàm câu cá

Giá:

860.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT