Ghép miền Trung-Nam

Tour Đà Nẵng

VT - HTDS01: Bà Nà - Huế - Phong Nha

VT - HTDS01: Bà Nà - Huế - Phong Nha

Giá:

3.098.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Thứ 6 và Thứ 2

Phương tiện:

Khách sạn:

3 sao và 4 sao Chi tiết Đặt tour
VT - HTDS02: Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Huế - Phong Nha

VT - HTDS02: Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà - Huế - Phong Nha

Giá:

3.910.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Thứ 4 và thứ bẩy

Phương tiện:

Khách sạn:

3 sao và 4 sao Chi tiết Đặt tour
VT - HTDS03: Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha

VT - HTDS03: Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha

Giá:

3.504.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Thứ 5 và Chủ nhật

Phương tiện:

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT - TDMT01: Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Cù Lao Chàm

VT - TDMT01: Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Bà Nà - Cù Lao Chàm

Giá:

2.875.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Thứ 5 - Thứ Bẩy

Phương tiện:

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT - DNDL01: Đà Nẵng - Bà Nà Hill

VT - DNDL01: Đà Nẵng - Bà Nà Hill

Giá:

945.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô TÔ - Cáp Treo

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - DNDL02: Đà Nẵng - Bạch Mã

VT - DNDL02: Đà Nẵng - Bạch Mã

Giá:

850.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - DNDL03: Đà Nẵng - Sơn Trà

VT - DNDL03: Đà Nẵng - Sơn Trà

Giá:

705.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - DNDL04: Ngũ Hành Sơn - Hội An

VT - DNDL04: Ngũ Hành Sơn - Hội An

Giá:

625.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - DNDL05: Mỹ Sơn Hội An

VT - DNDL05: Mỹ Sơn Hội An

Giá:

905.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - DNDL06: Mỹ Sơn

VT - DNDL06: Mỹ Sơn

Giá:

805.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT - DNDL09: Cty tour Đà Nẵng

VT - DNDL09: Cty tour Đà Nẵng

Giá:

805.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT