Ghép miền Trung-Nam

Tour Miền Tây

VT-SG03: Cái Bè - Vĩnh Long 1 ngày

VT-SG03: Cái Bè - Vĩnh Long 1 ngày

Giá:

470.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-SG04: Tour miền Tây tát mương bắt cá 1 ngày

VT-SG04: Tour miền Tây tát mương bắt cá 1 ngày

Giá:

490.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-SG05: Du lịch sinh thái Cần Giờ

VT-SG05: Du lịch sinh thái Cần Giờ

Giá:

795.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-SG06: Tour Miền Tây Mỹ Tho - Bến Tre - Đạo Dừa

VT-SG06: Tour Miền Tây Mỹ Tho - Bến Tre - Đạo Dừa

Giá:

380.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-SG07: Tour miền Tây tát mương bắt cá 2 ngày

VT-SG07: Tour miền Tây tát mương bắt cá 2 ngày

Giá:

770.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

1 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SG09: Tour Hà Tiên - đảo hải tặc - Châu Đốc

VT-SG09: Tour Hà Tiên - đảo hải tặc - Châu Đốc

Giá:

1.300.000 VND

Thời gian:

2 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-SG10: Tour ghep đảo Nam Du Kiên Giang

VT-SG10: Tour ghep đảo Nam Du Kiên Giang

Giá:

1.715.000 VND

Thời gian:

2 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-SAG13: Tour đảo Bà lụa - rừng Trà Sư

VT-SAG13: Tour đảo Bà lụa - rừng Trà Sư

Giá:

1.800.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
VT-SG14: Tour ghép Mỹ Tho - Bến Tre -Cần Thơ

VT-SG14: Tour ghép Mỹ Tho - Bến Tre -Cần Thơ

Giá:

2.360.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

4 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT