Ghép miền Trung-Nam

Tour Phú Quốc

Ghép đoàn riêng: Hàm Ninh - Bãi Sao - Hộ Quốc 3 ngày 2 đêm

Ghép đoàn riêng: Hàm Ninh - Bãi Sao - Hộ Quốc 3 ngày 2 đêm

Giá:

2.120.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

Theo lựa chọn Chi tiết Đặt tour
ghép Đoàn Riêng: Hàm Ninh-Bãi Sao -Hộ Quốc - Câu Cá 3 ngày 2 đêm

ghép Đoàn Riêng: Hàm Ninh-Bãi Sao -Hộ Quốc - Câu Cá 3 ngày 2 đêm

Giá:

2.120.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

Theo lựa chọn Chi tiết Đặt tour
Ghép đoàn riêng: Vinpaerland - bãi Sao - Hộ Quốc 3 ngày 2 đêm

Ghép đoàn riêng: Vinpaerland - bãi Sao - Hộ Quốc 3 ngày 2 đêm

Giá:

2.770.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

Theo lựa chọn Chi tiết Đặt tour
Ghép đoàn riêng: Hàm Ninh - Bãi Sao - Hộ Quốc - Gành Dầu 4 ngày 3 đêm

Ghép đoàn riêng: Hàm Ninh - Bãi Sao - Hộ Quốc - Gành Dầu 4 ngày 3 đêm

Giá:

2.880.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

Tùy chọn từ 2 đến 5 sao Chi tiết Đặt tour
Ghép đoàn riêng: bãi Sao -Hộ Quốc - Gành Dầu - Câu Cá 4 ngày 3 đêm

Ghép đoàn riêng: bãi Sao -Hộ Quốc - Gành Dầu - Câu Cá 4 ngày 3 đêm

Giá:

3.150.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

từ hai sao trở lên Chi tiết Đặt tour
Ghép đoàn riêng: Vinpaerland - bãi Sao - Hộ Quốc - Hàm Ninh  4 ngày 3 đêm

Ghép đoàn riêng: Vinpaerland - bãi Sao - Hộ Quốc - Hàm Ninh 4 ngày 3 đêm

Giá:

VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Hàng Ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

Theo tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
Tour ghép lẻ: Thiên Đường Phú Quốc 3 ngày 2 đêm

Tour ghép lẻ: Thiên Đường Phú Quốc 3 ngày 2 đêm

Giá:

1.920.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng Ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

Theo tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
Tour ghép lẻ: Phú Quốc Thiên Đường biển 4 ngày 3 đêm

Tour ghép lẻ: Phú Quốc Thiên Đường biển 4 ngày 3 đêm

Giá:

2.830.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Hàng Ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

Theo tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour
Tour ghép lẻ: Vinpearland 4 ngày 3 đêm

Tour ghép lẻ: Vinpearland 4 ngày 3 đêm

Giá:

2.830.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Hàng Ngày

Phương tiện:

Máy bay tự túc

Khách sạn:

Theo tiêu chuẩn Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT