Ghép miền Trung-Nam

Tour Đà Lạt

VT - NTDL01: Đà Lạt thành phố triệu hoa

VT - NTDL01: Đà Lạt thành phố triệu hoa

Giá:

2.169.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT - NTDL02: Đà Lạt - Thành phố triệu hoa

VT - NTDL02: Đà Lạt - Thành phố triệu hoa

Giá:

2.820.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Máy bay

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT - NTDL03: Nha Trang - Đà Lạt đón thông reo

VT - NTDL03: Nha Trang - Đà Lạt đón thông reo

Giá:

3.310.000 VND

Thời gian:

4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Máy bay

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT - NHDL04:Nha Trang - Đà Lạt đón thông reo

VT - NHDL04:Nha Trang - Đà Lạt đón thông reo

Giá:

3.660.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT