Ghép miền Bắc

Tour Sapa

VT-SPBUS04: Cát Cát - Hàm Rồng - Bắc Hà

VT-SPBUS04: Cát Cát - Hàm Rồng - Bắc Hà

Giá:

4.400.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Thứ 6 hàng tuần

Phương tiện:

Xe ô tô

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS02: Lao Chải - Tả Văn

VT-SPBUS02: Lao Chải - Tả Văn

Giá:

2.310.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Xe Bus

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS01: Cát Cát - Hàm Rồng

VT-SPBUS01: Cát Cát - Hàm Rồng

Giá:

2.350.000 VND

Thời gian:

2 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Xe Bus

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPBUS03: Cát Cát - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van

VT-SPBUS03: Cát Cát - Hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van

Giá:

3.200.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Xe Bus

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPTAU05: Cát Cát - Hàm Rồng

VT-SPTAU05: Cát Cát - Hàm Rồng

Giá:

3.740.000 VND

Thời gian:

2 ngày 3 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Tàu hỏa khoang 6

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPTAU06: Cta Cát - hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van

VT-SPTAU06: Cta Cát - hàm Rồng - Lao Chải - Tả Van

Giá:

4.950.000 VND

Thời gian:

3 ngày 4 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Tàu hỏa

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPTAU07:Sapa - Hà Khẩu

VT-SPTAU07:Sapa - Hà Khẩu

Giá:

4.930.000 VND

Thời gian:

3 ngày 4 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

Tàu hỏa khoang 6

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
VT-SPTAU: Sapa - Bắc Hà

VT-SPTAU: Sapa - Bắc Hà

Giá:

5.150.000 VND

Thời gian:

3 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Tàu hỏa khoang 6

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT