Ghép miền Bắc

Tour Hạ Long

VT-HLCB05: Cát Bà - Tuần Châu

VT-HLCB05: Cát Bà - Tuần Châu

Giá:

3.555.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HL02: Hạ Long - Tuần Châu 1 đêm tàu&1 đêm Ks

VT-HL02: Hạ Long - Tuần Châu 1 đêm tàu&1 đêm Ks

Giá:

4.090.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HL09: Hạ Long - Tuần Châu ngủ khách sạn

VT-HL09: Hạ Long - Tuần Châu ngủ khách sạn

Giá:

3.045.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HL03: Hạ Long - Tuần Châu ngủ khách sạn

VT-HL03: Hạ Long - Tuần Châu ngủ khách sạn

Giá:

4.095.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HL01: Tour Hạ Long 1 ngày

VT-HL01: Tour Hạ Long 1 ngày

Giá:

1.050.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HLCB06: Hạ Long - Cát Bà ngủ Cát Bà

VT-HLCB06: Hạ Long - Cát Bà ngủ Cát Bà

Giá:

3.675.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HLCB07: Hạ Long - Cát Bà 2 đêm ngủ tàu

VT-HLCB07: Hạ Long - Cát Bà 2 đêm ngủ tàu

Giá:

4.500.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tàu du lịch Chi tiết Đặt tour
VT-HLCB08: Hạ Long - Cát Bà ngủ tàu và ks

VT-HLCB08: Hạ Long - Cát Bà ngủ tàu và ks

Giá:

4.090.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tàu và khách sạn 3-4 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT10: Hạ Long du thuyền 1 ngày

VT-HLDT10: Hạ Long du thuyền 1 ngày

Giá:

1.260.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT11: Hạ Long 2 ngày trên du thuyền

VT-HLDT11: Hạ Long 2 ngày trên du thuyền

Giá:

2.920.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Du thuyền 3 sao Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT12: Hạ Long 2 ngày trên Thuyền

VT-HLDT12: Hạ Long 2 ngày trên Thuyền

Giá:

3.570.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Tàu du lịch Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT13: Hạ Long trên du thuyền GOLDEN LOTUS

VT-HLDT13: Hạ Long trên du thuyền GOLDEN LOTUS

Giá:

3.980.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Du thuyền Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT14: Hạ Long - Cát Bà ngủ khách sạn và du thuyền

VT-HLDT14: Hạ Long - Cát Bà ngủ khách sạn và du thuyền

Giá:

5.565.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

3 sao và du thuyền Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT15: Tour du thuyền Hạ long

VT-HLDT15: Tour du thuyền Hạ long

Giá:

5.775.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Du thuyền GOLDEN LOTUS PREMIUM CRUISE Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT16: Hạ Long - du thuyền SIGNATURE CRUISE

VT-HLDT16: Hạ Long - du thuyền SIGNATURE CRUISE

Giá:

6.300.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Du thuyền 5 sao - SIGNATURE CRUISE Chi tiết Đặt tour
VT-HLDT17:Hạ Long - du thuyền 5 sao Hương hải

VT-HLDT17:Hạ Long - du thuyền 5 sao Hương hải

Giá:

VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Hàng ngày

Phương tiện:

Ô tô

Khách sạn:

Du thuyền 5 sao: HƯƠNG HẢI SEA LIFE Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT