Tour tháng 9-10-11

LỊCH TRÌNH

NGÀY K/H

HK

GIÁ(VNĐ)

ĐẶT TOUR

    TOURS ĐÔNG NAM Á

SINGAPORE - SENTOSA 4 NGÀY

29/09
27/10

SQMI

12.520.000


MALAYSIA - SINGAPORE 6 NGÀY

20/09
09,20/10

VN

12.970.000


BANGKOK – SAFARI - PATTAYA 5 NGÀY

22/09
27/10
10/11

VN

6.990.000
8.000.000
8.000.000


MYANMAR 4 NGÀY

21/10

VN

12.290.000


TOURS TRUNG QUỐC - HỒNG KONG

CUU TRAI CAU 6 NGAY

21/10

VN

19.200.000


THUONG HAI - TO CHAU - HANG CHAU - BAC KINH 7 NGAY tàu thường

03,17/11

VN

14.090.000


BAC KINH - THUONG HAI - HANG CHAU - TO CHAU 7 NGAY tàu thường

14/10

VN

14.530.000


HONGKONG - DISNEYLAND 4 NGÀY

24/09
22/10,19/11

VN

13.640.000
14.080.000


TOURS ĐÔNG BẮC Á

SEOUL - EVERLAND - NAMI 5 NGÀY

28/09

JJ

11.900.000


SEOUL - EVERLAND - NAMI 5 NGÀY

08,15,22,29/10

JJ

11.900.000


SEOUL - JEJU - EVERLAND - NAMI 6 NGÀY


JJ

.000


NAGOYA - TOKYO 6 NGÀY

18/10
07,21/11

VN

36.900.000


TOURS UAE - ÂU - MỸ - ÚC - ẤN  - PHI

DUBAI - SAFARI - ABUDHABI 6 NGÀY

26/10

TG
EK

31.900.000
26.900.000


PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC 9 NGÀY

20/09

SQ/
VN

64.900.000


PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC - Ý 11 NGÀY


SQ/
VN

84.900.000


NEWYORK PHILADELPHIA -  WASHINGTON DC - LOS ANGELES - LAS VEGAS 10 NGÀY


28/10

BR


65.900.000


BỜ ĐÔNG: NEWYORK PHILADELPHIA -  WASHINGTON DC - 6 NGÀY


BR

59.900.000


BỜ TÂY: LOS ANGELES - LAS VEGAS 6 NGÀY

 

BR

54.900.000


UC: SYDNEY - CANBERRA - MELBOUNRNE 7 NGÀY

21/09

VN

55.900.000


NEWZEALAND 6 NGÀY

15/09
14/10

VN

58.900.000


TOUR DU LỊCH NỔI BẬT