Tour miền trung

5 ngày 4 đêm Đà Lạt
5 ngày 4 đêm Mũi Né
4 ngày 3 đêm Nha Trang
5 ngày 4 đêm Nha Trang
5 ngày 4 đêm Đà Lạt
4 ngày 3 đêm Đà Lạt
1 2 3 6